Projecten en mobiliteitsonderzoeken van TDIMCO b.v.

Onderstaand vindt u een selectie projecten die ik in de afgelopen jaren voor uiteenlopende opdrachtgevers in Nederland heb uitgevoerd.

Projectervaring van Wim van der Hoeven

TDIMCO b.v.

 • Ontwikkeling verkeersmodel Lelystad in VISUM, PTV
 • Combineren van data uit apps en uit GSM, Locatienet en Mezuro
 • Combineren van data uit navigatie, bluetooth en GSM, Inrix, HIG en Mezuro
 • Visie op basisinformatievoorziening verkeersgegevens, Rijkswaterstaat Midden-Nederland
 • Aanpak consistent maken verkeersdata, gemeente Utrecht
 • MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ontwikkeling mobiliteitsinformatie uit GSM, Mezuro

Arcadis

 • Ontwikkeling van een multimodaal verkeers- en vervoersmodel voor de provincie Limburg
 • Optimalisatie van het wegennet met een nieuwe brug in de stad Zwolle, provincie Overijssel
 • Milieueffectrapportage ontwikkeling snelweg A73, provincie Limburg
 • Optimalisatie van de stedelijke bereikbaarheid door netwerkbrede verkeersbeheersingsmaatregelen, evaluatie met een CONTRAM dynamisch model voor de stad Arnhem, provincie Gelderland
 • Multimodaal verkeers- en vervoersmodel, provincie Zuid-Holland

AGV

 • Ontwikkelingen van verkeers- en vervoersmodellen in TRIPS/CUBE
 • Verkeers- en vervoersonderzoeken
 • Toepassingen van modellen voor alle overheidslagen
 • Milieueffectrapportages
 • Mobiliteits- c.q. verkeers- en vervoersplannen
 • Goederentransportstudies havens Amsterdam en Rotterdam
 • Recreatieverkeer Center Parcs

Provincie Zuid-Holland

 • Ontwikkeling verkeersmodelsoftware
 • Ontwikkeling verkeers- en vervoersmodel Zuid-Holland
 • Toepassing in beleidsontwikkeling, infrastructuurplanning, openbaar vervoer

D&P Van Dijk & Partners

 • Ontwikkeling verkeersmodelsoftware
 • Ontwikkeling verkeersmilieukaarten

Royal HaskoningDHV

 • Ontwikkeling van een geïntegreerd multimodaal statisch en mesoscopisch dynamisch regionaal verkeersmodel voor de regio Twente
 • Ontwikkeling van een multimodaal statisch regionaal verkeersmodel voor de regio Achterhoek
 • Ontwikkeling en toepassing van het Dynamisch Model Midden-Nederland voor Rijkswaterstaat en provincie Utrecht
 • Ontwikkeling en toepassing van het Dynamisch Verkeersmodel Utrecht voor gemeente, provincie en Rijkswaterstaat Utrecht
 • Ontwikkeling en toepassing van het mesoscopisch dynamisch Havenverkeersmodel voor het Havenbedrijf Rotterdam
 • Ontwikkeling en evaluatie van regionaal verkeersmanagement voor de provincie Utrecht
 • Ontwikkeling en optimalisatie van planning werk-in-uitvoering A28 bij Zwolle, inclusief evaluatie effecten op het lokale wegennet
 • Evaluatie van dynamische route-informatiepanelen met mesoscopisch dynamische verkeersmodellen voor de provincie Utrecht
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse van snelheidsverhoging op Rijkswegen
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijnlandroute, provincie Zuid-Holland
 • Prognoses met het verkeersmodel VENOM, Stadsregio Amsterdam
 • Dynamische verkeersmodeltoepassingen ten behoeve van evaluatie van luchtkwaliteitsmaatregelen gemeente Utrecht
 • Evaluaties van maatregelen rond werk-in-uitvoering snelwegen binnen provincie Utrecht, Rijkswaterstaat
 • Mesoscopisch quickscanmodel voor het optimaliseren van de onderhoudsfasering Galecopperbrug, Rijkswaterstaat Utrecht
 • Analyses van aanpassingen en uitbreidingen van de stedelijke rivieroeverkruisingen, gemeente Rotterdam
 • Bouwfasering en prestatiemonitoring ombouw kruising N241/N242, provincie Noord-Holland
 • Business case privatisering Westerscheldetunnel, provincie Zeeland en Ministerie van Financiën
 • Optimalisatie toltarieven A15 Ressen - Zevenaar, provincie Gelderland
 • Vervoerwaardestudie tramsysteem, gemeente Groningen
 • Milieueffectrapportage A31/N31, provincie Friesland
 • Light Rail evaluatie regio Rijnland, provincie Zuid-Holland

Rjiksuniversiteit Groningen

 • Onderzoek invloed Europese regelgeving op werkomstandigheden internationale vrachtwagenchauffeurs
 • Onderzoek naar de relaties tussen wegontwerp, snelheid en verkeersveiligheid

Recente onderzoeken en projecten van TDIMCO b.v.

1. Evacuatiestudie overstromingsgebieden Oost-Engeland (Ministerie DEFRA (UK), samenwerking RHDHV)

2. Aanpak consistent maken verkeersdata (gemeente Utrecht)

3. Visieontwikkeling basisgegevens verkeersadvisering (Rijkswaterstaat dienst Midden-Nederland)

4. Ontwikkeling verplaatsingspatronen vanuit mobiele telefoonverkeer (Mezuro B.V.)

5. MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

6. Kwalitatieve beoordeling tijdelijke maatregelen HOV-corridor (gemeente Hilversum)

7. Ontwikkeling verkeersmodel Lelystad (PTV Nederland)

8. Evaluatie bereik buitenreclame met fietsapp en mobiele telefoondata (Locatienet)